вторник, 19 март 2013 г.

Осигуряване на ксерокси за изборите


На вниманието на всички заинтересовани
Относно: Осигуряване провеждането на парламентарни избори 2013П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от
инж. Петър Христов Георгиев
37 г.стаж в проектирането, производството и поддръжката на
компютърни системи, управител на „ИТЕМА-ПГ“ ЕООД


Уважаеми Дами и Господа,
Бих искал да отправя следното предложение във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите избори, до длъжностните лица, които ще имат задължението за организирането им, както и до всички други организации, участвуващи в тях.
„ИТЕМА-ПГ“ ЕООД, работеща вече над 22 години на пазара на информационни технологии, се занимава с внос, продажба и поддръжка на офис техника – копирни машини, компютърни системи, принтери и мултифункционални устройства. Директен вносител сме на използвана техника и извършваме на възможно най-високо професионално ниво тяхното възстановяване и последваща гаранционна и извънгаранционна поддръжка.  Разполагаме с над 3 000 единици подобна техника на склад, както малки офис машини, така и машини от корпоративен клас. Освен количествата и разнообразието от модели, качеството и състоянието на предлаганата от нас техника е съпоставимо с това на нови машини, но на цени в пъти по-ниски.
Това е само най-кратка информация за възможностите ни, като наличните на склад количества и модели, са най-големите не само в България, но и в съседни около нас страни.

С оглед изложеното по-горе, предложението ни е следното:
Според програмата за провеждането на изборите има изискване за наличие на мултифункционални устройства във всяка секция.
С цел да се помогне за изпълнението на това изискване, особенно в райони, където няма достатъчно количество такава техника, предлагам същата да се наема за времето на провеждане на мероприятието от нас или от подобни на нашата фирми. По този начин и до момента ние работим с доста фирми от различен ранг и извършваме техническа поддръжка на различни мероприятия.
Ние можем да предоставим към момента от 150 до 200 бр. лазерни мултифункционални машини от различен клас,  включително до 50 бр. високопроизводителни машини А3 формат. Разполагаме също така и голям брой цветни машини, но според нас те не са наложителни за стандартните функции при провеждане на изборите.
Технически и икономически според мен това е най-изгодният вариант за решаване на техническото обезпечаване на места, където това е необходимо, като се има предвид, че наемът на една машина за времето на изборите, вкл. евентуален балотаж, средно ще излезе по-малко от половината цена на най-ниския клас такива машини, при това  вкл. транспорт, инсталация, консумативи и поддръжка. Условията за наем са изключително изгодни и на местата, където се инсталира техника за изборите, машините могат да останат за ползване в съответните общини, училища, читалища и т.н.
Всички машини са в перфектно техническо състояние и с отличен външен вид. Напълно окомплектовани с консумативи и с осигурено от нас обучение за работата и инсталирането им.
При необходимост можем да предоставим под наем и до 700 (седемстотин) броя лазерни принтери от различен клас.
В Приложение 1 сме представили някои от възможните модели, които можем да предоставим под наем за периода на изборите.
При проявен интерес от страна на органите, натоварени с организирането на изборите, сме готови да предоставим всякаква допълнителна информация или оферти, да представим техниката, както и да проведем допълнителни разговори по този въпрос.

С уважение:  инж. Петър Георгиев
София, 18.03.2013г.                                                                 


„ИТЕМА-ПГ“ ЕООД
София 1784, бул.“Цариградско шосе“ №133
БИЦ-ИЗОТ, 0886700129, 029718021